SZOLGÁLTATÁSAINK ÉS SZAKTERÜLETEINK
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda

adójog

Irodánk szükség esetén akár külső szakértők bevonásával projektfinanszírozás, egyes ügyletkötések adójogi tervezéséhez nyújt jogi tanácsokat, és jogviták esetén az adóhatóság előtt, illetve adóperekben ellátja ügyfelei képviseletét.

biztosítási jog

A biztosítási jog széles skáláját öleli fel tevékenységünk: alapítás, folyamatos jogi tanácsadás, közreműködés biztosítási szerződések és egyéb biztosítási tárgyú együttműködések feltételeinek kidolgozásában, peres és peren kívüli képviselet a felügyeleti hatóságok előtt is, a hazai és külföldi biztosító és biztosításközvetítő - valamint assistance szolgáltatást nyújtó - társaságok számára.

cégátvilágítás

Irodánk cégfelvásárlások, egyesülések, ingatlan projektek során teljeskörű jogi átvilágítási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára. Ennek során cégek társasági jogi, munkajogi, hitel- és teljes szerződésállománnyal kapcsolatos átvilágítást végzünk, kialakult eljárási rend és nemzetközi standardek szerint.

csőd- és felszámolási eljárás

Ügyfeleink számára az illetékes hatóságok, bíróságok előtti jogi képviselet nyújtjuk csőd- és felszámolási eljárásokban, adó- és gazdasági szakértőink segítségével együtt teljes körű tanácsadást biztosítunk az eljárásokat megelőző időszakban, illetve ezen eljárások során.

egyesülések és felvásárlások

Hazai és nemzetközi ügyfeleink magyarországi befektetésivel kapcsolatos komplex (jogi és gazdasági) tanácsadást, társasági és versenyjogi képviselet nyújtunk hatóságok előtt. Irodánk ügyfelei rendelkezésére áll a felvásárlási, egyesülési folyamat összes szakasza során.

franchise

Irodánk széles körű tapasztalataival ügyfelei rendelkezésére áll nemzetközi hálózathoz csatlakozó és hazai franchise hálózatok kialakítása és működtetése során.

ingatlan-és építési jog

Irodánk lakóparkok, ipari parkok, logisztikai csarnokok, társasházak, irodaházak, zöld- és barnamezős beruházások, áruházak, közmű- és úthálózatok fejlesztése, tervezése, kivitelezése során nyújt komplett jogi szolgáltatást.

kereskedelmi jog

Hazai és nemzetközi ipari-, építési-, kereskedelmi vállalkozások részére, hazai és nemzetközi ügyletek során komplex jogi közreműködést biztosítunk (tanácsadás, szerződéskötés, képviselet szerződési jogvitákban).

követeléskezelés

Irodánk hazai és nemzetközi ügyfelei számára nyújt teljes körű jogi szolgáltatást a késedelmes követelések érvényesítése érdekében, peres és peren kívüli eljárásokban.

munkajog

Irodánk elsősorban az általa képviselt társaságok számára nyújt jogi tanácsadást munkajogi kérdésekben, ideértve elsősorban vezetői és általános munkaszerződések, kollektív szerződések elkészítését, véleményezését, fennálló munkaviszonyok felülvizsgálatát, munkaügyi szabályzatok kidolgozását, véleményezését (munkaügyi audit), munkáltatói intézkedések előkészítését, véleményezését. A fentieket túlmenően peres- és peren kívüli képviseletet vállalunk munkaügyi jogvitákban mind munkáltatói, mind pedig munkavállalói oldalon.

non-profit szervezetek

Fontosnak tartjuk a civil szféra társadalmi szerepvállalásának elősegítését, mely területen irodánk elsősorban alapítványok, egyesületek, non-profit társaságok alapítása és működése során nyújtott jogi tanácsadással vesz részt.

perbeli képviselet

Ügyfeleink számára az irodánk összes szakterületén nyújtunk perbeli képviseletet mind rendes bírósági, mint válaszottbírósági, illetve egyéb, alternatív vitarendezési fórumon.

pénzügyi jog

Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik hitelezési, értékpapír, befektetési, biztosítási, magánpénztári ügyek kapcsán, melyekben ügyfelei számára tanácsadást és képviseletet biztosít.

projektfinanszírozás

Irodánk ügyfelei számára jogi tanácsadást és képviselet biztosít elsősorban ingatlan-beruházási ügyletek során. Tevékenységünk magában foglalja a pénzintézetek előtti képviseletet, a hitel- és egyéb kapcsolódó szerződések véleményezését, eljárást, tanácsadást a teljesítés és az esetleges jogviták során.

szellemi alkotások joga

Irodánk ügyfelei számára jogi tanácsadást biztosít a szellemi tulajdon védelmének lehetőségeire vonatkozóan, továbbá eljár védjegy- és szabadalmi ügyekben az eljárás minden szakaszában, illetve az esetleges jogviták, bitorlási ügyek kapcsán (újdonság kutatás, lajstromozás, megújítás, módosítás, megszűntetés). Irodánk ügyfelei számára koordinációt nyújt a több országban folytatott védjegy lajstromozási eljárásokban.

szerződési jog

Irodánk a hazai és nemzetközi gazdasági élet számos területéhez (ipari-, építési-, kereskedelmi vállalkozások) kapcsolódóan készít szerződéseket, képviseljük ügyfeleinket szerződéses jogvitákban.

társasági jog

Irodánk teljeskörű szolgáltatást (jogi és adózási tanácsadás) nyújt hazai és külföldi befektetők számára cégalapítási eljárásokban, illetve a társaságokban bekövetkező változások (egyesülés, átszervezés, vagyon-változás, átalakulás, egyéb módosítások) jogi vonatkozásainak ügyintézése során.

telekommunikáció

Irodánk távközlési cégek és e területre befektetni szándékozó hazai és külföldi vállalkozások részére nyújt tanácsadást, közreműködik cégalapításban, részesedésszerzés jogi vonatkozású ügyeinek intézésében, képviseletet biztosít hatóságok és bíróságok előtt engedélyezési és versenyjogi eljárásban.

választottbírósági eljárás

Ügyfeleink számára képviselet biztosítunk magyarországi, és a velünk együttműködésben álló ügyvédi irodákon keresztül egyéb, nemzetközi választottbírósági fórumokon.

versenyjog

Irodánk tanácsadást biztosít külföldi és belföldi társaságok, befektetők számára a hazai jogi környezet ismertetése során, továbbá képviselet nyújt versenyhivatali (bírósági) eljárásokban, a tisztességtelen piaci magatartást kifogásoló eljárásokban (piaci fölénnyel való visszaélés, reklám és fogyasztóvédelmi ügyekben).