NAŠA KANCELÁRIA
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
  • Dr. Illés Ügyvédi Iroda

V advokátskej kancelárii, ktorá bola založená vo februári 2003 v Mosonmagyaróvári, pracujú v súčasnosti traja právnici, formou združenej kancelárie, čo je v okolí  unikátne a čo umožňuje ponúkať našim klientom vždy a okamžite kompletné služby.

Kancelária disponuje širokým okruhom skúseností v oblasti riešenia účinných a efektívnych právnych úkonov súvisiacich s činnosťou podnikateľských subjektov a rovnako aj v oblasti zastupovania súkromných osôb.

Vedenie kancelárie zabezpečujem osobne, v minulosti som pracoval v Budapešti v medzinárodných advokátskych kanceláriách, ako sú americko-anglická advokátska kancelária  Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda (advokátska kancelária Burai-Kovács a Partneri), ktorá bola pridruženou kanceláriou spoločnosti Arthur Andersen Worldwide a v anglicko-nemeckej kancelári Freshfields, Bruckhaus, Deringer Oppenheim és Társai Ügyvédi Iroda (advokátska kancelária Freshfields, Bruckhaus, Deringer Oppenheim a Partneri), ktorá zabezpečuje predovšetkým právne poradenstvo veľkým tuzemským spoločnostiam. Počas tejto praxe som získal rozsiahle skúsenosti v oblasti obchodného práva, daňového práva, pracovného a finančného práva ako aj zákonov týkajúcich sa nehnuteľností. Disponujem štátnou jazykovou skúškou z anglického a nemeckého jazyka a hovorovo ovládam španielčinu. Tieto vedomosti pravidelne využívame, nakoľko pravidelne pracujeme aj v cudzích jazykoch.

V našej kancelárii, ako už bolo uvedené, pracujú traja právnici. Naše kolegyne sú Dr. Salamon Katalin, a Dr. Matusek Szidónia. Obidve sú vysoko kvalifikované odborníčky s vynikajúcimi znalosťami nemeckého a slovenského jazyka.