NÁŠ TÍM
 • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
 • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
 • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
 • Dr. Illés Ügyvédi Iroda
 • Dr. Illés Ügyvédi Iroda

Dr. Illés Tamás

Dr. Illés Tamás

Univerzitné štúdium:
 • Budapeštianska univerzita ekonomiky a verejnej správy Podnikovohospodárska fakulta 2000-2003
 • Právnická fakulta univerzity Janusa Pannoniusa 1994-1999

Profesijné skúsenosti
 • Od roku 2003 Advokátska kancelária Dr. Illés Ügyvédi Iroda – zakladateľ a riaditeľ
 • Od roku 2001 právnik v Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, finančný odbor
 • Od roku 1999 právnik v advokátskej kancelárii Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, ktorá je pridruženou kanceláriou spoločnosti Arthur Andersen Worldwide

Štipendiá
 • Školenie v oblasti obchodného práva a financií (Madrid, Španielsko)
 • Školenie v oblasti obchodného práva a financií organizované Freshfields Bruckhaus Deringer (Hamburg, Nemecko)
 • Školenie v oblasti obchodného práva a financií organizované Freshfields Bruckhaus Deringer (Brusel, Belgicko)
 • Školenie v oblasti obchodného práva a financií organizované Arthur Andersen Worldwide (Veldhoven, Holandsko)
 • Školenie v oblasti práva a ekonomiky organizované Arthur Andersen Worldwide (Amsterdam, Holandsko)
 • Účasť na letnej univerzite v Bosce del Caribe (Cancun, Mexiko)
 • Účasť na letnej univerzite Estudio Internacional Sampere (Madrid, Španielsko)
 • Štipendium na vysokej škole FIT v Spojených štátoch amerických (Melbourne, Florida, USA)
 • Jazyková a odborná prax v San Maríne
 • Jazyková a odborná prax v Rakúsku

Špecializácia:
M & A, audítorská činnosť, realitné a stavebné právo, projektové financovanie, právo obchodných spoločností, franchise právo, bankové právo a právo cenných papierov, konkurzné konanie a likvidácia, obchodné právo, oblasti práva súvisiace s podnikovým manažmentom

Jazyky
 • Nemčina: plynule (štátna jazyková skúška)
 • Angličtina: plynule (štátna jazyková skúška)
 • Španielčina: hovorovo